btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ฟอลโร่
รหัสสินค้า GP-004
จำนวน

ฟอลโร่  FOLROW

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน (CYPERMETHRIN)

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ : สาระสำคัญ (RS) - oc - cyano - 3 - phenoxybenzyl (1RS) - cis - trans - 3 -

                                                                    (2,2 - dichlorovinyl cyclopropane carboxylate..........10% W/V EC.

เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ได้กับเครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดแมลงหลายชนิด เช่น ยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงคลานอื่นๆ ในบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรือนอุตสาหกรรม โรงงานโกดังเก็บของ รวมทั้งอาคารสถานที่

คุณสมบัติ

ฟอลโร่  เป็นสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจัดอยู่ในกลุ่มไพริทรอยด์สังเคราะห์ ในสูตรน้ำมันผสมน้ำ มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้สูง สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์และเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงงาน โกดัง อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงคลาน

วิธีการใช้

ต้องใช้โดยผู้ชำนาญการกำจัดแมลงกำจัดยุงเทานั้น

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงคลาน

เช่น แมลงสาบ มด ปลวก ตัวสามง่าม หมัด เรือด  และแมลงคลานอื่นๆ ใช้ ฟอลโร่ จำนวน 10 ซีซี. ผสมกับน้ำ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 33 ตารางเมตร ฉีดตามทางเดิน ซอกมุมหลบซ่อนของแมลง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงบิน

เช่น ยุง แมลงวัน ใช้ ฟอลโร่ 40 ซีซี. ผสมกับน้ำ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่เกาะพักของแมลง

ใช้พ่นหมอกควันสำหรับยุง

ใช้ ฟอลโร่ 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่า 160 ลิตร (1 : 160) แล้วน้ำส่วนผสมไปพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควันในอัตรา 10.04 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

***คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ต้องใช้ความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า

3. หลังจากพ่น ฟอลโร่ เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนชุดก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ และซักชุดทำงานให้สะอาด

4. ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กหรือผู้ป่วย

5. ขณะทำการฉีดพ่น ฟอลโร่ ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการฉีด ออกจากบริเวณที่ฉีด

6. ภาชนะบรรจุ ฟอลโร่ ใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้าม นำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้าม นำไปเผาไฟ

7. ห้าม ทิ้ง ฟอลโร่ หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์เครื่องพ่น ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

***การแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนผ้าให้รีบถอดออกแล้วให้เปลี่ยนใหม่ทันที

2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟอลโร่

3. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

4. หากกลืนกิน ฟอลโร่ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้รีบนส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแรกของ ฟอลโร่

วิธีเก็บรักษา

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

วอส. 1454/2554