btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ฟลอโร่ 250
รหัสสินค้า GP-005
จำนวน

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ฟอลโร่ 250

FOLROW 250

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :  ไซเพอร์เมทริน ( Cypermethrin ) 25% W/V EC.

เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดแมลงหลายชนิด เช่น ยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงคลานอื่นๆ ในที่พักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรือนอุตสาหกรรม โรงงานโกดังเก็บของ รวมทั้งอาคารสถานที่

ประโยชน์

ใช้ในการป้องกัน และกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือโรงงาน โกดัง อาคาร สถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ

วิธีใช้     ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงเท่านั้น

+ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด และแมลงคลานเล็กๆ อื่นๆ ใช้ ฟอลโร่ 250 จำนวน 10 ซีซี.ผสมกับน้ำให้ได้ 1.25 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามมุม ทางเดิน ที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

+ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน ใช้ ฟอลโร่ 250 จำนวน 16 ซีซี. ผสมกับน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งที่เกาะพักของแมลง

ในห้องครัว โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร โรงงาน โกดังและอาคารสถานที่ให้ปกปิด หรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

คำเตือน

1.  ห้าม รับประทาน

2.  ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า การเทราดต้องระวังมิให้ไหลนองออกนอกบริเวณที่ต้องการ

3.  หลังจากพ่น ฟอลโร่ 250 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

4.  ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย

5.  ขณะทำการฉีดพ่น ฟอลโร่ 250 ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น ออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ฟอลโร่ 250 และไม่เข้าไปบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท

6.  ภาชนะบรรจุ ฟอลโร่ 250 เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้าม นำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และ ห้าม นำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย

7.  ห้าม ทิ้ง ฟอลโร่ 250 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.  หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วรีบเปลี่ยนใหม่ทันที

2.  หากสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟอลโร่ 250

3.  หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

4.  หากกลืนกิน ฟอลโร่ 250 ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ ฟอลโร่ 250