btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ฟลอโร่ 350
รหัสสินค้า GP-006
จำนวน

ฟอลโร่ 350

FOLROW 350

สารป้องกันและกำจัดแมลง ในบ้านเรือน โรงงาน โกดังและอาคารสถานที่

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :  ไซเพอร์เมทริน ( Cypermethrin ) 35% W/V EC.

ประโยชน์            ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือโรงงาน โกดัง อาคาร สถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน

                     แมลงสาบ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ

วิธีใช้     ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

แมลงเป้าหมาย

- แมลงคลาน อัตราส่วนผสม 1: 175 ปริมาณการใช้เคมีที่ผสมแล้ว ในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นบริเวณทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนภายในและภายนอกอาคาร

- แมลงบิน อัตราส่วนผสม 1: 87.5 ปริมาณการใช้เคมีที่ผสมแล้ว ในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งเกาะพักของแมลง

ในห้องครัว โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร โรงงาน โกดังและอาคารสถานที่ให้ปกปิด หรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิว ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา     เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน

1ห้าม รับประทาน

2.  ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและ

     เสื้อผ้า

3.  หลังจากพ่น ฟอลโร่ 350 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

4ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย

5.  ขณะทำการฉีดพ่น ฟอลโร่ 350 ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น ออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ฟอลโร่ 350 และไม่เข้าไปบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท

6.  ภาชนะบรรจุ ฟอลโร่ 350 เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย

7ห้ามทิ้ง ฟอลโร่ 350 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.  หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำ จำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วรีบเปลี่ยนใหม่ทันที

2.  หากสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟอลโร่ 350

3.  หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

4.  หากกลืนกิน ฟอลโร่ 350 ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก 

วอส. 196/2556