btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า เจสัน
รหัสสินค้า GP-010
จำนวน

ผลิตภัณฑ์ เจสัน สูตรพิเศษที่มีส่วนผสมการดื้อยา

ชื่อสามัญและชื่อทางเคมีสารออกฤทธิ์

Deltametrin 0.5% w/v

Piperonlybutoxide 10% w/v

Esbioallaethrin 0.75% w/v

เจสัน  เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มสารไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงที่เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ไข้มาเลเรีย เจสัน สามารถกำจัดแมลงบินและแมลงคลานชนิดต่างๆ และสามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร

เจสัน  มีความปลอดภัยต่อ คน สัตว์เลี้ยง มีความเป็นพิษต่ำ มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสูงกว่า
             สารชนิดอื่นๆ

เจสัน  สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอย ULV

เจสัน  รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขและผลิต
             จากโรงงานที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP

การนำไปใช้งาน

สำหรับพ่นหมอกควัน     เจสัน 1 ส่วน ต่อน้ำมันดีเซล 69 ส่วน อัตราส่วนที่ผสมแล้วนำไปใช้ ฉีดพ่นนอกอาคารในบริเวณพื้นที่กว้าง 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 6.25 ไร่

สำหรับพ่นละอองฝอยละเอียด ULV     เจสัน 1 ส่วน ต่อน้ำมันดีเซล 8 ส่วน อัตราส่วนที่ผสมแล้วนำไปใช้ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

ลักษณะสีและกลิ่น (Appearance Colour and Oder) : ของเหลวสีเหลืองใส มีกลิ่นอ่อน

บรรจุในขวดพลาสติกทนต่อการกัดกร่อนของเคมี ความความแข็งแรงต่อการขนส่ง

บรรจุขวดละ 1 ลิตร

คำเตือน

* ห้าม รับประทาน

* ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้า ตา ปาก จมูก หรือผิว
   หนัง และเสื้อผ้า

* ขณะฉีดพ่น เจสัน ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น ออกจากบริเวณฉีดพ่นวัตถุอันตราย
    จนกว่าจะแห้งสนิท

* ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย ภาชนะ เจสัน เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลาย ห้าม นำไป
    บรรจุสิ่งอื่นใด

* ห้าม ทิ้ง เจสัน หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

* ห้าม นำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย

วิธีเก็บรักษา

* เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

วอส. 50/2553