btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า โรนิน เจล (RONIN GEL)
รหัสสินค้า C0015
จำนวน

สารออกฤทธิ์  Fipronil 0.05% w/w  (ฟิโปรนิล)

ประโยชน์  ใช้เพื่อเป็นเหยื่อรูปแบบเจล ใช้กำจัดแมลงสาบสายพันธุ์เยอรมันและอเมริกาได้ สามารถออกฤทธิ์ตายต่อเนื่องได้ถึง 2 รุ่น คือ แมลงสาบเมื่อได้รับสารฟิโปรนิลไปและตายจะกลายเป็นซากอาหารให้กับแมลงสาบอีก ตัวมากินซากและจะติดเชื้อและตายไปด้วย โรนิน เจล มีส่วนผสมอาหารที่ดึงดูดแมลงสาบทั้งสองสายพันธุ์เข้ามากิน มากกว่าที่แมลงสาบต้องออกไปหากินอย่างอื่นแทน และช่วยจำกัดพื้นที่การเดินของแมลงสาบให้อยู่เฉพาะจุดที่เราวาง โรนิน เจล เอาไว้
โรนิน เจล ได้รับการรับรองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง จากกรมอาหารและยา ให้สามารถใช้ได้ทั้งภายในครัวเรือน บ้านเรือน โรงแรม รีสรอท และ ร้านอาหาร โรงงานผลิตอาหาร ปศุสัตว์ หรือ ใช้บริเวณภายนอกอาคารได้ อย่างปลอดภัย

วิธีใช้ :  หยอดเจลโรนิน 1-3 หยดต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุมหรือชอบเดินผ่าน และ ร่องแตกซึ่งเป็นที่หลบซ่อนหรืออาศัยของแมลงสาบ  ให้สังเกตหลังจากหยดเจลไปแล้ว จะพบซากแมลงสาบที่ตาย