btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า เดลการ์ด 100
รหัสสินค้า GP-017
จำนวน

กลุ่มสารเคมี : ไพรีทรอยด์สังเคราะห์
 
เลขที่ อย.     : วอส.328/2554

สำหรับ กำจัดแมลงบินแมลงคลาน เช่น ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ เป็นต้น
 
วิธีใช้   ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง   
1. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน     (Fogging) ใช้ เดลการ์ด 100 อัตรา 1 ลิตร 
เติมน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 
ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร 
ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV ผสมเดลการ์ด 100 อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 20 ลิตร
 แล้วนำส่วนผสมนี้ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร 
ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต
 ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต