btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า Nog สมุนไพรกำจัดมด
รหัสสินค้า TM-0006
จำนวน

        Nog เป็นผลิตภัณฑ์จัดมด ที่มีลักษณะในรูปแบบของเหลว มีประสิทธิ์ภาพสามารถกำจัดมด ได้หลายสายพันธุ์ ในครัวเรือนและนอกอาคารหรือในสนาม  ใส่เหยื่อลงในภาชนะ เช่นฝาขวดน้ำดื่มปริมาณพอควร  วางไว้ในที่ปลอดภัยหรือบริเวณทางเดินของมด ห่างมือเด็กและสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทางโภชนาการ และของใช้ ในครัวเรือน เมื่อเริ่มใช้ไม่นาน มดจะสามารถรับรู้เหยื่อนี้ ซึ่งเป็นอาหารที่ต้องการของมด       และจะเพิ่มจำนวนประชากรมดมากขึ้นเรื่อยๆ รวมตัวมาล้อมกินเหยื่อ      แต่มดยังคงมีชีวิตอยู่อีกระยะเวลาหนึ่ง เพื่อได้นำอาหารกลับไปเลี้ยง พวกเดียวกันในรัง  ทำให้มดหมดแรง  เฉื่อยชา  อัมพาต  และตายภายใน 24 ชั่วโมง  หรือเร็วกว่านี้  หมั่นตรวจสอบ หากเหยื่อมดหมดให้เติมใส่ เหยื่อนี้จนกว่ามดจะหมดหายไป
        เหยื่อมดนี้ประกอบด้วย สารสกัดจากรากหนอนตายหยาก  0.6 % 
และ สาร Hydramethylnon ) 1 %  สารที่สกัดได้จากรากหนอนตายหยาก เป็นสารกลุ่ม (Alkaloids )  ที่ตรวจพบในรากของหนอนตายหยาก  สามารถปราบและกำจัดศัตรูพืช  ฆ่าเหา ฆ่าหนอนในกะปิและปลาร้า คนโบราญใช้ฆ่าแมลง  ยุง เหา เลือด หมัด หนอนในแผลของสัตว์เลี้ยง ส่วนสาร ( Hydramethylnon )  เป็นสารฆ่าแมลงที่มีอันตรายระดับต่ำ แต่เป็นพิษต่อปลาโดยตรง จึงต้องระวังการปนเปื้อนลงในแหลงน้ำ     เหยื่อมดนี้มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย ( Branidox )  ที่ใช้ในเครื่องสำอางทั่วไป           ห้ามนำเหยื่อนี้เข้าปากและตา  ห้ามปนเปื้อนกับสารฆ่าแมลงอื่นๆ     ควรล้างมือทุกครั้งที่สำผัด  เก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิด ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง แหล่งน้ำสาธารณะ