btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไบนิล เทอร์ไมท์
รหัสสินค้า TM-0007
จำนวน

 การออกฤทธิ์ของ D-Limonene ต่อตัวปลวก
D-Limonene จะออกฤทธิ์ต่อตัวปลวกใน 2 มิติ ดังนี้
ออกฤทธิ์โดยใช้ไอระเหยของกลิ่น : เมื่อปลวกได้รับไอระเหยจากกลิ่นของ
D-Limonene กลิ่นจะเข้าไปทำลายระบบประสาทของปลวก และทำให้ปลวกตายในที่สุด
ออกฤทธิ์แบบสัมผัส : เมื่อปลวกสัมผัสกับ D-Limonene สารจะเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจซึ่งที่สุดแล้วก็จะทำให้ปลวกตาย
: เนื่องจากสารมีคุณสมบัติของน้ำมันจึงไม่ควรฉีดพ่นสารภายในอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นผ้า