btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า โมติเวท
รหัสสินค้า TT002
จำนวน

 ทรายเคลือบสารทีมีฟอส โมติเวท

MOTIVATE

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :  ทีมีฟอส (Temephos)..........1% w/w Sand Granule

ประโยชน์            ใช้กำจัดลูกน้ำยุงนาน  4  เดือน

วิธีใช้

1.  ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้อัตราส่วน 1 กรัม (1/5 ช้อนชา) ต่อน้ำ 10 ลิตร

2.  ใส่แจกันรองขาตู้ แจกันดอกไม้ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

1.  ห้ามรับประทาน

2.  ใช้ โมติเวท 1% SG ตามอัตราที่กำหนดในวิธีใช้อย่างเคร่งครัด

3.  ห้ามโรย โมติเวท 1% SG นี้ในแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ในบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ

4.  ระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียกินน้ำที่มี โมติเวท 1% SG

5.  ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังโดยตรงเพราะอาจทำให้ระคายเคือง

6.  หลังการใช้ทุกครั้งต้องห้ามือให้สะอาดด้วยสบู่

7.  ภาชนะที่ใส่ โมติเวท 1% SG เมื่อใช้หมดแล้วให้ทิ้งหรือทำลาย ห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย

8.  ห้ามทิ้ง โมติเวท 1% SG หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การแก้พิษเบื้องต้น

1.  หาก โมติเวท 1% SG ถูกผิวหนังต้องล้างด้วยสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2.  หากเข้าตารีบล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

3.  หากกลืนกิน โมติเวท 1% SG ทำให้อาเจียนโยดื่มน้ำ 2 แก้ว และทำการล้วงคอและให้รับประทานถ่าน แอคติเวทเต็ท แล้วรีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ โมติเวท 1% SG