btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไดนาโฟล 25
รหัสสินค้า GP-020
จำนวน

 ไดนาโฟล 25                   DINAFOL 25

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ    :    Deltametrin 2.5% W/V EC

ประโยชน์

เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันในการกำจัดแมลงหลายชนิด เช่น ยุงลาย แมลงสาบ มด แมลงคลาน และอื่นๆ ในที่พักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรือนอุตสาหกรรม โรงาน โกดังเก็บของ รวมทั้งอาคารสถานที่

คุณสมบัติเด่น

- มีความปลอดภัยสูง ต่อผู้ใช้ คน สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

- มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงและแมลงได้สูงกว่าสารเคมีชนิดอื่นๆ

- ออกฤทธิ์ได้ดีสามารถควบคุมกำจัดยุงและแมลงได้หลายชนิด

- ได้จดทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คำเตือน

1.  ห้ามรับประทาน

2.  ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือผิวหนังและเสื้อผ้า

3.  หลังจากพ่น ไดนาโฟล 25 เสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่และซักชุด

     ที่สวมทำงานให้สะอาด

อัตราส่วนที่ใช้ในการผสม

สำหรับ พ่นหมอกควันสำหรับยุง ใช้ ไดนาโฟล 25 จำนวน 1 ลิตร ต่อน้ำมันดีเซล 249 ลิตร แล้วนำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

สำหรับ พ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) ใช้ ไดนาโฟล 25 จำนวน 1 ลิตร ต่อน้ำมันดีเซล 24 ลิตร แล้วนำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

วอส. 595/2554