btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ
รหัสสินค้า GP-021
จำนวน

 ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ : Cypermthrin.......10% W/V EC

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน

ประโยชน์            ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคาร สถานีที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้     ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ อัตรา 10 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตรแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไบโอ อัตรา 1.25 ซีซี. แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร         ฉีดพ่นตามซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วอส. 1198/2555

ารผสม

 

สำหรับ พ่นหมอกควันสำหรับยุง ใช้ ไดนาโฟล 25 จำนวน 1 ลิตร ต่อน้ำมันดีเซล 249 ลิตร แล้วนำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

สำหรับ พ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) ใช้ ไดนาโฟล 25 จำนวน 1 ลิตร ต่อน้ำมันดีเซล 24 ลิตร แล้วนำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร 

วอส. 595/2554