btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ
รหัสสินค้า GP-022
จำนวน

 ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ :  ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 25% W/V EC.

ประโยชน์     ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคาร สถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้   ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงเท่านั้น

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ อัตรา 1  ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี ไบโอ อัตรา 1  ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

วอส. 222/2553