btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ฟาเดล
รหัสสินค้า GP-023
จำนวน

 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงคลาน ในบ้านเรือน โรงงาน โกดัง และอาคารสถานที่

FADEL    < ฟาเดล >

ชื่อและอัตราส่วนสาระสำคัญ

ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) 25% W/V EW.

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงคลานในบ้านเรือน หรือโรงาน โกดัง อาคาร สถานที่ เช่น ริ้น แมลงสาบ มด และแมลงคลานเล็กๆ อื่นๆ

วิธีใช้   ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสำหรับแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด และแมลงคลานเล็กๆ อื่นๆ ใช้ ฟาเดล จำนวน  10 ซีซี. ผสมกับน้ำ 1.5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร โดยถือหัวฉีดให้ห่างจากพื้นประมาณ 10-15 ซม. ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในห้องครัว โรงานอุตสาหกรรมอาหารโรงงาน โกดัง และอาคารสถานที่ ให้ปกปิด ให้เคลื่อนย้ายอาหารภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา   เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน   1.ห้ามรับประทาน 2.ต้องใช้ความระมัดระวังขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 3.หลังจากพ่น ฟาเดล เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน รับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด 4.ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย 5.ขณะทำการฉีดพ่น ฟาเดล ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ฟาเดล และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท 6.ภาชนะบรรจุ ฟาเดล เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใดและห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย 7.ห้ามทิ้ง ฟาเดล หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การแก้พิษเบื้องต้น

1.หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 2.หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ฟาเดล 3.หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 4.หากกลืนกิน ฟาเดล ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบน้ำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือ ใบแทรกของ ฟาเดล

วอส. 43/2555