btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไดนาโฟล
รหัสสินค้า GP-024
จำนวน

 ไดนาโฟล   DINAFOL

ลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง เพื่อการสาธารณสุข ในบ้านเรือน โรงงาน โกดังและอาคารสถานที่

ชื่อและอัตราส่วนสาระสำคัญ          เดลต้าเมทริน  ( Deltamethrin ) 0.5%  W/V EC.

ประโยชน์     ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือน หรือโรงงาน โกดัง อาคาร สถานที่

วิธีใช้      ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

ใช้พ่นหมอกควันสำหรับยุง ใช้ ไดนาโฟล จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 50 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน ในอัตรา 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) สำหรับยุง ใช้ ไดนาโฟล จำนวน 1 ลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปพ่นด้วยเครื่องพ่นฝอยละเอียดในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

                ในห้องครัว โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา     เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน     1.ห้ามรับประทาน 2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 3.หลังจากฉีดพ่น ไดนาโฟล เสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด 4.ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย 5.ขณะทำการฉีดพ่น ไดนาโฟล ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น ไดนาโฟล และไม่เข้าในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท 6.ภาชนะบรรจุ ไดนาโฟล เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นสิ่งใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย 7.ห้ามทิ้ง ไดนาโฟล หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

การแก้พิษเบื้องต้น     1.หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที 2.หากสูดดมให้รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไดนาโฟล 3.หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ ไดนาโฟล

วอส. 110/2554