btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า Hippo Controz Rodent Snap Trap
รหัสสินค้า H-003
จำนวน

 Hippo Controz Rodent Snap Trap

ทำอย่างไรไม่หนูต้องไปปนเปื้อนกับแหล่งอาหารแหล่งปลอดเชื้อโรค  แหล่งวัตถุดิบ

ทำอย่างไรไม่ให้หนูต้องถูกกำจัดแบบทรมาน

เราช่วยคุณได้ด้วย นวัตกรรมใหม่ HIPPO TRAP กับดักกำจัดหนู

ในทีเดียว ทำให้แหล่งอาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อนของหนู

- เหยื่อพิษกำจัดหนู ไม่สามารถควบคุมสถานที่ตายของหนูได้ ทำให้มีโอการสที่หนูตาย

ใกล้แหล่งอาหารและไปปนเปื้อนกับแหล่งอาหาร วัตถุดิบ หรือแหล่งปลอดเชื้อของเราได้

- แผ่นกาวดักหนูอาจจะไม่เหมาะกับหนูทุกสายพันธุ์ และหนูที่ติดแผ่นกาวจะทรมาน

จนตาย ซึ่งหลายๆ ประเทศเริ่มเล็งเห็นเรื่องนี้และเริ่มไม่อนุญาตให้ใช้แผ่นกาวในสาย

โรงงานการผลิตต่อไป

HIPPO TRAP ดีอย่างไร

- เขี้ยวจับหนูออกแบบให้แข็งแรง ทำให้หนูไม่สามารถหนีไปได้

อัตราการรอดเป็นศูนย์ทันที

- สามารถใช้คู่กับสถานีกล่องดักหนูได้ทุกประเภท หรือใช้เฉพาะ

HIPPO TRAP อย่างเดียวก็ได้

- สามารถวางเหยื่อได้ทั้ง บนกับดัก หรือในกับดักก็ได้

เพื่อทำให้หนูคุ้นเคยกับ กับดักก่อนและง่ายต่อการจับหนู

- สามารถใช้คู่กับเหยื่อพิษกำจัดหนูได้หลากหลายประเภท

- สะอาด และสามารถกำจัดซากหนูโดยไม่ต้องสัมผัส

- ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้

--------