btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า เดลท็อกซ์
รหัสสินค้า GP-025
จำนวน

เดลท็อกซ์

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง     ปกป้องดูแลคุณจากยุง และแมลงฯ

อัตราส่วนสำคัญสารออกฤทธิ์     Deltametrin  2.5%  W/V EC.

คุณสมบัติพิเศษ

*  สามารถกำจัดได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลาน

*  สามารถผสมได้ทั้งน้ำมันโซล่า และน้ำ

*  กลิ่นไม่ฉุน

ประโยชน์     ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ

วิธีใช้     ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

ใช้ฉีดพ่นในอากาศ

สำหรับ พ่นหมอกควัน ใช้อัตราส่วนผสม เดลท็อกซ์ 1 ลิตร ต่อน้ำมันโซล่า 250 ลิตร แล้วนำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตรา 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

สำหรับ พ่นละอองฝอยละเอียด ULV ใช้อัตราส่วนผสม เดลท็อกซ์ 1 ลิตร ต่อน้ำมันโซล่า 25 ลิตร แล้วนำส่วนผสมแล้วไปใช้ในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

สำหรับ พ่นละอองฝอยละเอียด ULV ใช้อัตราส่วนผสม เดลท็อกซ์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 50 ลิตร แล้วนำส่วนผสมแล้วไปใช้ในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

สำหรับ แมลงบิน ใช้อัตราส่วนผสม เดลท็อกซ์ 12 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วน้ำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

สำหรับ แมลงคลาน ใช้อัตราส่วนผสม เดลท็อกซ์ 12 มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร แล้วน้ำส่วนที่ผสมแล้วไปใช้ในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา     เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน     1. ห้ามรับประทาน  2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือผิวหนังและเสื้อผ้า  3. หลังจากฉีดพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่  4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย  5. ขณะฉีดพ่นต้องให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณพื้นที่จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นแห้งสนิท  6. ภาชนะเมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามไปบรรจุสิ่งอื่นใด ห้ามนำไปเผาไฟ  7. ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น     1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที  2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากพื้นที่บริเวณนั้น  3. หากเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์  4. หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมฉลากและภาชนะบรรจุ

วอส. 1190/2555