btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ควิกไบท์
รหัสสินค้า F-002
จำนวน

ควิกไบท์ กำจัดแมลง

ควิกไบท์  มีสารออกฤทธิ์ คือ Imidacloprid (อิมิดาคลอพริด) ซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดแมลง

ในกลุ่มใหม่ที่นำมาใช้ในการควบคุมแมลงวัน ออกฤทธิ์โดยการไปยึดจับกับจุดรับกระแสประสาทในระบบประสาท

ส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาต และ

ตายในที่สุด

ควิกไบท์  มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของการออกฤทธิ์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงวันได้ในระยะยาว

เมื่อ ควิกไบท์ ในช่วงต้นของหน้าร้อนซึ่งเป็นหน้าที่แมลงวันมีจำนวนมาก  ควิกไบท์ จะป้องกันการเพิ่มจำนวน

ของแมลงวันและจำนวนแมลงวันที่มีอยู่ก็จะลดลงภายใน 2 สัปดาห์

เหยื่อแมลงวัน ควิกไบท์ ใช้ง่าย และเหมาะสมในการวางเหยื่อแบบเป็นจุดๆ นอกจากนี้ ควิกไบท์ ยังมี

สารบิเทร็อกซ์ ซึ่งเป็นสารที่มีรสขมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการกิน

วิธีและอัตราการใช้

ใช้แบบการวางเหยื่อเป็นจุด

          วาง ควิกไบท์ ปริมาณ 2 กรัม ต่อพื้นที่ทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือต่อความยาว 1 เมตร ควรเท ควิกไบท์

ในภาชนะก้นแบน เช่น จาน หรือถาด และเกลี่ย ควิกไบท์ ให้กระจายให้ทั่วเพื่อไม่ให้เป็นกอง

          ในโรงเรือนสัตว์ โรย ควิกไบท์ ลงในภาชนะก้นแบน เช่น จาน หรือถาด แล้วนำไปวางในที่ที่แมลงวันชุกชุม

          นอกโรงเรือนสัตว์ โรย ควิกไบท์ ลงบนพื้นที่ที่มีแมลงวันชุกชุม เช่น รอบๆ โรงเรือน สถานที่ผลิตหรือ

ผสมอาหาร และตามกองขยะมูลฝอย

ใช้ทาพื้นผิว

ผสม ควิกไบท์ 1 ส่วน กับน้ำอุ่น 0.8 ส่วนโดยปริมาตร คนให้เข้ากันจะมีลักษณะเป็นของเหลวข้น แล้วใช้

แปรงทาลงบนพื้นผิวที่แมลงวันชอบเกาะพักหรือใช้เชือกจุ่มสารผสม ควิกไบท์ แล้วแขวนให้ใกล้แหล่งที่มีแมลงวัน

ชุกชุม

ข้อควรปฏิบัติ ในการวางเหยื่อ ควิกไบท์

          ควรเติมเหยื่อให้เต็มอยู่เสมอ หมั่นตรวจปริมาณเหยื่อทุกๆ 2 วัน ไม่ควรวางเหยื่อ ควิกไบท์ ในสถานที่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าถึงและออกมากินได้