btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ดีโปรน่า 5 เอสซี
รหัสสินค้า TC-012
จำนวน

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก

ดีโปรน่า 5 เอสซี     D-PRONA 5 SC

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ  :  ฟิโปรนิล (Fipronil) 5% w/v

คุณสมบัติเด่นของ ดีโปรน่า 5 เอสซี

* เป็นสารแบบไม่ขับไล่ปลวก ปลวกสามารถสัมผัสได้

* มีประสิทธิภาพในการควบคุมและกำจัดปลวก ได้ผลถึงแม้ใช้ในปริมาณน้อย

* เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น ไม่มีกลิ่นฉุน ผสมน้ำได้ถึง 200 เท่า

ประโยชน์     ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก

วิธีใช้     สำหรับอาคารก่อนการปลูกสร้าง หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ ดีโปรน่า 5 เอสซี ตามอัตราส่วนผสม

5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตรม. เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน

โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ ควรเทราดหรือฉีด ดีโปรน่า 5 เอสซี ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินในอัตราส่วน 5 ลิตร ต่อความ

ยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร

วิธีใช้     สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจาะรูที่พื้นที่อาคารบริเวณโดยรอบให้ระยะห่างกันแต่ละจุด 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด ดีโปรน่า 5 เอสซี ตามอัตราส่วนที่ผสมข้างต้นอันพ่นโดยใช้เครื่องพ่นความดันต่ำลงในพื้นที่

เจาะทั้งในอาคารและรอบนอกอาคาร สำหรับพื้นดินบริเวณแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคาร หรือบริเวณสนามหญ้าที่พบตัว

ปลวกให้ใช้ ดีโปรน่า 5 เอสซี ตามอัตราส่วนที่ผสมเทราดหรือฉีดพ่นบริเวณนั้น

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ต้องระวังอย่าให้ ดีโปรน่า 5 เอสซี เข้าปาก ตา จมูก

3. ขณะใช้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้นและห้ามเข้าไป

4. ขณะราดหรือพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอต้องระวังมิให้นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ

5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่

6. เมื่อเสร็จจากการใช้ ดีโปรน่า 5 เอสซี แล้วควรรีบล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า

7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีกให้ทำลาย

8. ห้ามนำภาชนะที่ใช้ผสม ดีโปรน่า 5 เอสซี ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นหรือวัตถุอันตรายลงในแม่น้ำ ลำคลอง

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ดีโปรน่า 5 เอสซี

3. หากเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

4. หากกลืนกินห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ ดีโปรน่า 5 เอสซี

วอส. 269/2561