btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า มาสก้า เบท (MASCA BAIT)
รหัสสินค้า F-003
จำนวน

 มาสก้า เบท (MASCA BAIT)

(ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวัน เหยื่อสำเร็จรูป)

สารออกฤทธิ์    :    อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) 2.0% W/W    

ประโยชน์      :    ใช้กำจัดแมลงวัน ในบ้านเรือน โรงอาหาร อาคารสถานที่ และบริเวณ รอบอาคาร

วิธีใช้     * ใช้กำจัดแมลงวัน

   * โรย มาสก้า เบท ลงในภาชนะแล้วนำไปวางที่แมลงวันชุกชุม

ห้าม วางไว้ใกล้กับอาหาร หรือในที่เก็บอาหาร และควรวางไว้ในที่มิดชิด

ห้าม วางในที่ๆ เด็กเอื้อมถึงและสัตว์เลียได้

วิธีเก็บรักษา  เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

1.  ห้าม รับประทาน

2.  ภายหลังการหยิบจับใช้ ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

3.  ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดและให้ทิ้งหรือทำลาย

4.  ห้าม ทิ้ง มาก้า เบท หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากกลืนกิน มาก้า เบท ห้ามทำให้อาเจียน

หากมีอาการรันแรง รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแรกของ มาสก้า เบท

วอส. 406/2562                                                               ปริมาณสุทธิ 500 กรัม