btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า VECTOR FOG C100+
รหัสสินค้า PM-006
จำนวน

 เครื่องพ่น ละอองฝอยละเอียด VECTOR FOG C100+

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV  สำหรับพ่น ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส หรือใช้พ่นกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะ
นำโรค เช่น ยุง 
แมลงบินและแมลงคลาน ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารบ้านเรือน โกดัง สถานที่ โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  เครื่องบิน รถยนต์ และอื่น ๆ

ข้อมูลทางเทคนิค (สเปคเครื่อง)

น้ำหนักเครื่องเปล่า                   3.5       กิโลกรัม

ความจุถัง                                     4       ลิตร

ขนาดหัวฉีด                              3.5       มิลลิเมตร

ช่องหัวฉีด                                1.8        มิลลิเมตร

อัตราการไหล                        ~0.2-1     ลิตร/นาที

ขนาดละอองฝอย                     5-50      ไมครอน

ระยะการพ่นน้ำยาเคมี ตามแนวนอน 5-10 เมตร ระบบหัวฉีด ระบบปรับละออง โดยการหมุนปรับที่หัวพ่น
ทำให้ง่ายต่อการปรับละออง

กำลังเครื่อง                             1,250      วัตต์

ความเร็วมอร์เตอร์                 31,500      รอบ/นาที

ความยาวของสายไฟฟ้า               10       เมตร (กรณีต้องการเพิ่มความยาวของสายสามารถสั่งเพิ่มเป็น 30 , 50 เมตรได้)

ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)    160 x 520 x 200    มิลลิเมตร.