btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า เบสคอน พี-เอ : BESCON P-A
รหัสสินค้า TM-0010
จำนวน

 BESCON

เบสคอน พี-เอ  :  BESCON P-A

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ :  Alkyl Amino Acetic Acids / Alkyl Amines 0.18 % W/W

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น

เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่น
เพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และถูกอนามัย

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น

เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังขจัดกลิ่น
เหม็นอับได้ที่ต้นเหตุ

เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สถานประกอบการ โรงภาพยนตร์
หอประชุม 
ห้องเรียน ภัตตาคาร บ้านพักอาศัย รถยนต์ เรือสำราญและเครื่องบิน

วิธีการใช้  :  หลังทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว ฉีดพ่น เบสคอน พี-เอ ให้ทั่วพื้นผิว ทิ้งไว้ 30 นาที
แล้วเช็ดหรือยังออกด้วยน้ำสะอาด

วิธีการเก็บรักษา  :  เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือสุดดม

3. ผู้ที่แพ้ง่าย ควรสวมถุงมือยาง

4. ห้ามทิ้ง เบสคอน พี-เอ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีการแก้พิษเบื้องต้น

1. หากเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลา
    ให้ไปพบแพทย์

2. หากกลืนกิน เบสคอน พี-เอ ทำให้อาเจียน โดยให้ดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วรีบ
    นำผู้ป่วยส่งแพทย์
ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรก

วอส.  932/2555         ปริมาณสุทธิ 1  ลิตร