btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไซเปอร์ 10% ไลน์
รหัสสินค้า GP-016
จำนวน

 ไซเปอร์ 10% ไลน์

ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้มากในการกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด  ปลวก และแมลงต่างๆ

ตามอาคารบ้านเรือน ภัตรคาร โรงแรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของ ไซเปอร์ 10% ไลน์

*  เป็นสูตรน้ำ

   (Emulsion in Water เรียกย่อว่า EW)

* เป็นของเหลวสีขาว

* ละลายได้หมด ไม่มีตะกอนแขวนลอย

* ไม่อุดตันหัวฉีด

* มีกลิ่นน้อยมาก

* ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

* ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ชื่อการค้า : ไซเปอร์ 10% ไลน์ (CYPER 10% ไลน์)

ชื่อสามัญและอัตราส่วนสารสำคัญ : ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 10% W/V EW

ประโยชน์

- ใช้ป้องกันปละกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

- ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

วิธีใช้   กรณีป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลง

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงคลาน

ผสม ไซเปอร์ 10% ไลน์ จำนวน 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร

ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงบิน

ผสม ไซเปอร์ 10% ไลน์ จำนวน 125 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000 มิลลิลิตร

ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักของแมลง

กรณีใช้ป้องกันและกำจัดปลวก ควรใช้โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น

ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้

1. ความเข้มข้น 0.125% ผสม ไซเปอร์ 10% ไลน์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:80

2. ความเข้มข้น 0.25% ผสม ไซเปอร์ 10% ไลน์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:40

วิธีเก็บรักษา   เก็บให้มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟหรือความร้อน

คำเตือน

1) ห้ามรับประทาน

2) ระวังอย่าให้ ไซเปอร์ 10% ไลน์ เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิดหนังและเสื้อผ้า

3) ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยง ออกจากบริเวณนั้นและห้ามเข้าไปจนกว่า ไซเปอร์ 10% ไลน์ จะแห้งสนิท

4) ขณะราด หรือพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอและต้องระวังมิให้ ไซเปอร์ 10% ไลน์ นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ

5) ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่

6) เมื่อเสร็จจากการใช้ ไซเปอร์ 10% ไลน์ แล้วควรรีบล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผมเปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

7) ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย

8) ห้าม เอาภาชนะที่ใช้ผสม ไซเปอร์ 10% ไลน์ ไปใช้วัตถุประสงค์อื่น

9) ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่นหรือทิ้ง ไซเปอร์ 10% ไลน์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1) หากถูกผิวหนัง ต้องล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2) หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ ไซเปอร์ 10% ไลน์

3) หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

4) หากกลืนกิน ไซเปอร์ 10% ไลน์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของ ไซเปอร์ 10% ไลน์

วอส. 294/2555
                           ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 01 04 55 0150

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายและบริษัทกำจัดแมลง