btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า เครื่องพ่น ไอจีบ้า ที.เอฟ.35
รหัสสินค้า MP-006
จำนวน

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบ้า รุ่น ที.เอฟ.35

รายละเอียดเครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบ้า ที.เอฟ.35

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงอัด                18.7  กิโลวัตต์ หรือ 25.4 แรงม้า

ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง    2.0  ลิตร/ชม.

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง                     1.2  ลิตร

แรงอัดในถังน้ำมันเชื้อเพลิง                0.06  บาร์

กำลังไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)           4X1.5  โวลต์

ระบบจุดระเบิด                             คอยล์แม็กนีโต

ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี                8-42  ลิตร/ชม.

ขนาดหัวฉีด     0.8  มม.                  10  ลิตร/ชม.

                   1.0  มม.                  15  ลิตร/ชม.

                   1.2  มม.                  20  ลิตร/ชม.

                   1.4  มม.                  30  ลิตร/ชม.

(ค่าที่แสดงเป็นค่าที่ใกล้เคียง โดยวัดจากการพ่นด้วยน้ำมันดีเซล

และปริมาณน้ำยาที่พ่นออกอาจเพิ่มขึ้น 25-35%  ซึ่งขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้)

ถังบรรจุสารเคมี                           5.71  ลิตร

แรงอัดในถังบรรจุสารเคมี                0.25  บาร์

น้ำหนักเครื่อง (ไม่บรรจุสารเคมี)        7.9  กิโลกรัม

ขนาดตัวเครื่อง      27 X 34 X 137.5 X 133  ซม.

อุปกรณ์ประจำเครื่อง

ขนาดหัวฉีด

0.8, 1.0, 1.2 และ 1.4 มม.         รวม 4  ชิ้น

ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง                       1  ชิ้น

กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง                       1  ชิ้น

กรวยน้ำยา                                  1  ชิ้น

เครื่องมือซ่อมบำรุง                        1  ชุด

เครื่องมือทำความสะอาด                 1  ชุด

ประเก็นชุดซ่อม                            1  ชุด

คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา

พร้อมรายการอะไหล่ (ภาษาไทย)        1  ชุด

สายสะพาย                                  1  ชุด

อุปกรณ์สั่งเพิ่มพิเศษ

1. ข้องอ 45*                                          4.  ท่อพ่นระบบละอองฝอย

2.  ชุดวาล์วดูดอากาศเพื่อปรับแรงอัด            5.  ถังน้ำยาขนาด 10 ลิตร

3.  หัวพ่นไฟ                                          6.  เกย์วัดแรงดันในถังน้ำมันและน้ำยา