btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า เซพโตไซด์ (SEPTOCIDE)
รหัสสินค้า TM-0011
จำนวน

เซพโตไซด์  (SEPTOCIDE)
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทางสาธารณสุข

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์

         (Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 10.0% W/V

 ข้อบ่งใช้

เซพโตไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทางสาธารณสุข

โรงพยาบาล คลินิกสัตว์

เซพโตไซด์ ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด

เช่น Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

Salmonella choleraesuis เป็นต้น

 ขนาดการใช้ เซพโตไซด์ 1 ลิตร ผสมน้ำจนครบ 100 ลิตร

 วิธีใช้

หลังทำความสะอาดพื้นและฝาผนัง แล้วจึงใช้ เซพโตไซด์

ที่ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด ฉีดพ่นหรือเช็ดถูจนทั่ว แล้วปล่อยทิ้งไว้

อย่างน้อย 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ

4. ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

5. ห้ามทิ้ง เซพโตไซด์ หรือภาชนะบรรจุลงใน แม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

 วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง

 วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้า

   ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

2. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

3. หากกลืนกิน เซพโตไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วย

    ส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ และฉลากของ เซพโตไซด์

 ขนาดบรรจุ 1 ลิตร