btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ฟิปซุส 25 อีซี - FIPSUS 25 EC
รหัสสินค้า TC-007
จำนวน

 ฟิปซุส 25 อีซี      FIPSUS 25 EC

สูตรประสิทธิภาพ ป้องกันปลวกใต้ดิน

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ : ฟิโพรนิล (Fipronil) 2.5% W/V

ประโยชน์  :  ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก

วิธีใช้  :  ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวม ถุงมือ หน้ากากและอุปกรณ์

ป้องกันที่เหมาะสม

          เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม ฟิปซุส 25 อีซี 1 ลิตรกับน้ำ ให้ได้ 100 ลิตร ผสมให้เข้ากัน

ก่อนนำไปใช้และใช้ ฟิปซุส 25 อีซี ที่ผสมน้ำแล้ว ให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อไว้ใช้ในครั้งต่อไป

สำหรับก่อนการก่อสร้าง

          หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช้ ฟิปซุส 25 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือพ่น

ลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว)

ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน (หากไม่สามารถเทพื้น

คอนกรีตให้เสร็จวันนั้นได้ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราด

หรือฉีดพ่น ฟิปซุส 25 อีซี รอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีตโดย

1.       ใช้ท่อฉีด (Rodding) ฟิปซุส 25 อีซี ที่ผสมน้ำแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตรต่อความ

ยาว 1 เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2.       ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตรลึก 30 เซนติเมตรให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ

ฟิปซุส 25 อีซี ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตรต่อความยาวร่อง 1 เมตรแล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับ

ลงไปในร่องหรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่องแล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่อง

ด้วยอัตราข้างต้น

สำหรับอาคารที่สร้างเรียบร้อยแล้ว

          เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละ 20-30 เซนติเมตร แล้ว

พ่นอัด ฟิปซุส 25 อีซี ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นแรงดันต่ำ (ประมาณ 25 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตราส่วน 5 ลิตร ต่อ 1 รู

อวส. 578/2563