btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เบสท์เทค เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด (Besttech General supply Co.,LTD) ดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องพ่น และบริการรับซ่อมแบบครบวงจร โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจาก Supplier หลายรายให้เป็นตัวแทนจำหน่าย และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งทางด้านสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงมาตรฐาน ความปลอดภัย และความสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง จำหน่ายแก่ลูกค้าสมาชิกทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำข้อมูลสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม เราให้ความสำคัญในการให้ความรู้ การสาธิต การปฏิบัติการใช้งานจริง ทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ สามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตเคียงคู่ไปกับเราในอนาคตได้

ที่ตั้งบริษัท: บริษัท เบสท์เทค เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
57/6 หมู่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 02-157-0952-3 แฟกซ์ 02-157-0951

วิสัยทัศน์

ความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เสริมสร้างบริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานโดยยึดหลักความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านสินค้าและขีดความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

การดำเนินการ/การบริหารงาน

กิจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงต่าง ๆ ประกอบด้วย เคมีภัณฑ์ สมุนไพร เหยื่อกำจัด ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงทุกชนิด รวมทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องพ่น ตลอดจนการบริการรับซ่อม เป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยบริษัทของเราได้ติดต่อกับ Supplier ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากทางภาครัฐและเอกชน การบริหารงานของเรากล่าวได้คือ

  • การคัดเลือก Supplier ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในตลาดในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี เพื่อนำเสนอและจำหน่ายแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • การคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน
  • การร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฅนกำจัดแมลงไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินธุรกิจในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากล

การบริหารจัดการลูกค้า/การดูแลลูกค้า

  • การแนะนำสินค้าในกลุ่มต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ อาทิเช่น เคมีภัณฑ์หรือสารเคมี, ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์กลุ่มเหยื่อกำจัด ซึ่งมีหลากหลายประเภท หลากหลายชนิด มีส่วนประกอบและคุณสมบัติต่างกัน ตลอดจนวิธีการใช้และวิธีการป้องกัน และอื่น ๆ โดยเราจะมีเอกสารสำคัญเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าศึกษาได้ตลอดเวลา
  • การแนะนำหรือการ Training การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องพ่น อย่างถูกวิธีและถูกหลักการปฏิบัติของการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด โดยมีคู่มือประกอบการใช้งานให้ลูกค้าเสมอ
  • การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และบริการหลังการขาย โดยมีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การบริการรับซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์โดยช่างผู้มีประสบการณ์
  • การออกเยี่ยมลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายในเรื่องข้อมูลสินค้าและวิธีการนำเสนอสินค้า